Phive

  Info center

Plan UZ Brussel

Mendeleev (Zo) Quiz

He

Li

F

Na

Mg

Al

Si

P

S

K

As

Br

Ag

I

Pt

Hg

U


Klasfotos zijn welkom

Farmaceutisch technisch assistent

Deze pagina blijft beschikbaar en wordt aangepast op aanvraag !
Ik wens ieder van jullie een goed einde en een toffe job

Algemeen Anatomie Basischemie Biologie Deontologie Diverse Examens Farmacodynamie Farmacognosie Farmacologie Fysica Fysiologie Galenica Lessenrooster Microbiologie Quiz Tarificatie Toxicologie Wetgeving
Vragen en antwoorden: Anatomie Toxicologie

Basischemie

wetenschapsforum.nl
Periodic Table of Elements  Meest gekende chemische stoffen  Scheikundelijsten
Oplosbaarheidstabel (in water) Lijst van oplosmiddelen Lijst van triviale namen

Homogeen en Heterogeen mengsels  Homogeniteit (mengsel)
Chemie Oefeningen:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Extra pH berekeningen
 Balancing Redox Reactions Using the Half Reaction Method
 Balancing Redox Equations Using the Oxidation Number Technique
 Chemistry (Toegepaste Biologische Wetenschappen)
 ChemBuddy (pH calculation questions)
Examens
Basis Chemie - Overzicht
BasisChemie - Boek (gedeeltelijk)
Movies
Essential Chemistry: Rutherford's Experiment  Limiting Reagent  Molecular View  Properties of Gases  Line Spectra  Atomic Radii  Hybridization  Vapor Pressure  Sphere Packing - Simple Cubic Packing  Sphere Packing - Body Centered Cubic Packing  Sphere Packing - Cubic Close Packing  Activation Energy  Orientation of Collision  Le Chatelier's Principle  Acid Ionization  Essential Chemistry  Galvanic Cell  Radioactive Decay 

Anatomie - Fysiologie - Farmacodynamie

Anatomie - Enchanted Learning met diagrammen (en aparte benamingen)
Inner Body  Kies systeem, menu links, klik in tekening (of vergrootglas)
Wat weet je over anatomie?
Oral Cavity  Anatomie namen in het detail (met de pauze knop te gebruiken)
Menselijke anatomie  Bevat wel veel linken

SCHEMA’S FYSIOLOGIE   Zeer interessant boekje van 224 paginas (oa blz. 13)
Examens
Overzichtsvragen anatomie
Movies Digestive System  Blood Circulation  Nervous System  Respiration  Urinary System  Hormones  Female reproductive system  Male Reproductive System  Human Skin 

Galenica

OVERZICHT GENEESMIDDELEN Nederlands Frans
Materia Medica And Pharmacy
Verslag Labo - Anouk Opgelet, er zijn verschillende tabbladen :-)
Examens
Galenica - Overzichtsvragen

Farmacologie - Farmacognosie

OVERZICHT GENEESMIDDELEN Nederlands Frans
Pharmacologie générale  Paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques
Belgisch centrum voor Farmacotherapeutische Informatie
  Informatie over geneesmiddelen in België. De digitale versies v/h Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium (Repertorium) en de Folia Pharmacotherapeutica (Folia)

Examens
farmacologie deel 4-Isabelle
Farmacologie - Memo GM Overzicht GM Overzichtsvragen
GM Flashcards: 4 (Flashcards pictures)
Movies
Helicobacter pylori
Menselijke biologie
  Bacterie die vaak aanwezig is bij gastroduodenaal ulcus (maagzweer) en uit te roeien met antibiotica zoals amoxicilline, tetracyclines ...

Microbiologie

Examens
MicroBiologie - Overzichtsvragen
Movies
Bacteria: E. Coli Infection Strategy  Salmonella pathogenesis  White Blood Cell Chases Bacteria 
Fungus: Get Rid Of Fungus In Your Sinus 
Virus: How A Virus Invades Your Body  Protozoa: inside ciliate protozoa  Immunology: Antibody Immune Response  Antigen: protease degradation  Antibodies  Immune Response 

Toxicologie

Fagron (Pharmacy - Medical - Industry)
De voedingsdriehoek
E number
  E numbers are number codes for food additives
Food reactions - additives
General Guidelines for Antibiotics
Gevaarlijke stoffen: Etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten  ADR gevarenklassen en labels  CAS-nummer  R-zinnen  S-zinnen  Lijst van H- en P-zinnen 
Examens
Toxicologie - Overzichtsvragen
Movies Toxicology and Drugs 

Biologie

Menselijke biologie Bio Doen
Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie

Schema van de eiwitsynthese
Cell Organelle
Energy Adenosine triphosphate
Enziemen Enzyme nomenclature
EC number
Examens
Overzichtsvragen2
Games
Blood Typing Game The enzyme game  
Movies
plants: photosynthesis  Hormones 
Genetics & The structure of DNA PART 1  PART 2 
DNA Structure Structure  PART 1  PART 2 
DNA DNA Transcription and Protein Assembly  Transcriptie (beeld bij beeld)  DNA Replication Process  From RNA to Protein Synthesis 
Ribosome Ribosome in action  Ribosoom (beeld bij beeld) 
Cell Cell Biology  The Inner Life Of A Cell  How the Body Works: The Cell 
Nucleus, Cytoplasm, Membrane 
Enzyme Enzyme Basics  Feedback Inhibition of Biological Pathways  Enzyme function and inhibition 

Fysica

Omzettingen
Water > Fasen
science-olvtd.net
Destillatie
Koelinstallaties
Relatieve luchtvochtigheid calculator
Agfa Didac

Natuurkundige grootheden en eenheden
Examens
Fysica - Overzichtsvragen

Wetgeving - Deontologie - Tarificatie

 
 

Algemeen - Diverse

BBC Schools Ages 16+
Free Science Videos and Lectures
Dutch Medical Terms List  Klik op de letters
Health Highlights
De gezondheidssite voor Vlaanderen
Gezondheid van A tot Z

Vragen en antwoorden

Anatomie:

Wat is de totale lengte van het volledige vaatstelsel (aders + arterien + capillairen)?

Bij een kind: 97.000 km en bij een volwassene 161.000 km

Wat is de totale lengte van al uw zenuwen samen? En hoeveel zenuwen zijn er?

Bijna 78 km. Meer dan 1 miljard.

How Many Mega Pixels (smallest part of an image) Is The Eye?

The human eye contains about 120 million rods and about 6 million cones, so you *could* argue that it is 6 megapixels in colour, and 120 megapixels in black and white. The eye doesn't see in pixels. Nerves in the back of the eye pick up the light that you see and your brain puts them together to make a picture. So technically you don't see in pixels, but if you want to think about size you could print an image you see. It could be as big as you want.

How Many Bones Do We Have?

There are 206 bones in the human skeleton.

What Is The Heart?

The heart is a muscular organ in all

Welke soorten neuronen (zenuwcel) hebben wij?

De sensible of gevoels- of receptorische neuronen (van buiten naar zenuwstelsel)
De motorische of effectorische neuronen (naar de organen)
Schakel- of verbindingsneuronen (contact tussen neuronen)
Het aantal neuronen is vanaf de geboorte volledig, maar ze zijn pas volledig ontwikkeld op volwassen leeftijd.

Toxicologie:

Wat betekent 'W.H.O.'?

World Health Organisation

Opmerkingen en verbeteringen
mogen verstuurd worden naar:
'shop@phive.be'

Software Linux

Kalzium (Periodic table of elements): in de Linux Packages
kWordQuiz (A powerful flashcard and vocabulary learning program): in de Linux Packages
 

Software Windows

Kalzium: in het KDE packet
kWordQuiz: in het KDE packet
(KDE for Windows)

Agenda
Deel EX1          Farmacologie
Deel EX1   Biologie
Deel EX1   Anatomie
Deel EX1   Toxicologie
Deel EX2   Farmacologie
EXAMEN   Biologie
Verlof  
EXAMEN   Anatomie
Feestdag  
Deel EX1   Galenica
Deel EX3   Farmacologie
Bezoek   UZ Brussel
Deel EX1   MicroBiologie
Deel EX1   Basis Chemie
Deel EX4   Farmacologie
Deel EX1   Fysica
Deel EX2   Toxicologie
EXAMEN   BasisChemie
EXAMEN   Galenica
EXAMEN   Farmacologie
EXAMEN   MicroBiologie
EXAMEN   Toxicologie
EXAMEN   Fysica
Deliberatie  
Stage 1 60u
Krokus vakantie  
EXAMEN   Galenica Labo
EXAMEN   Analytische Labo
EXAMEN   Veiligheid
EXAMEN   Farmacologie Labo
Stage 2 240u

Lesrooster Sem 1 - Trim 1
Maandag NM BasisChemie
Dinsdag VM Anatomie Fysiologie Farmacodynamie
NM Galenica
Woensdag VM Farmacologie
NM MicroBiologie
Donderdag VM Toxicologie
NM Biologie

Lesrooster Sem 1 - Trim 2
Maandag NM BasisChemie
Dinsdag NM Galenica
Woensdag VM Farmacologie Farmacognosie
NM Labo MicroBiologie
Donderdag VM Wetgeving Deontologie Tarificatie
NM Fysica

Lesrooster Sem 2 - Trim 3
Maandag Galenica Labo
Dinsdag Analitische Labo
Woensdag Veiligheid
Donderdag VM Farmacologie Labo
Stage 1 60u

Lesrooster Sem 2 - Trim 4
Stage 2 240u

This page layout was last updated on Sunday, 09th April, 2017